Privacyverklaring

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke informatie. Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw gegevens.

Mijn aantekeningen staan handgeschreven op papier en niet in een geautomatiseerd systeem. Als jij dat wilt, maak ik geen aantekeningen of bewaar ze onder een anoniem nummer. Ik ben de enige die toegang heeft tot deze aantekeningen.
Zonder jouw voorafgaande toestemming worden ze niet met anderen gedeeld, dus ook niet met een eventuele werkgever.

Gegevens die met jou te maken hebben komen ook nog op de volgende wijze voor:

  • Bij contact via internet in de hiervoor gebruikte middelen, zoals Skype, Zoom, WhatsApp of e-mail (PGP is mogelijk).
  • In de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan informeer ik je eerst en vraag expliciet om je toestemming.

Als je dat wilt, vernietig ik mijn aantekeningen na afloop van het coachingtraject.

Bij het maken van een afspraak stem je automatisch in met dit privacybeleid.